Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

obory (zkratky)

MP - 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

DE - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ES - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní studium)

DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2023 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 1. a 2. opravný)

jmenování zkušební komise pro ZZ 2023 je zde

písemná zkouška (od 8:00 - 12:00)

DE - 5.6.2023                   témata PísZZ zde

ES - 1.- 2.6.2023              témata PísZZ zde

DSA - 1.6.2023                témata PísZZ zde

DSB - 2.6.2023                témata PísZZ zde

MP - 5.6.2023                  témata PísZZ zde

praktická zkouška (od 7:30 do 14:30)...rozpisy zde

DE - 6. - 8.6.2023            témata PraZZ zde

ES - 5. - 9.6.2023             témata PraZZ zde

DSA - 5. - 9.6.2023          témata PraZZ zde

DSB - 5. - 9.6.2023          témata PraZZ zde

MP - 6. - 7.6.2023            témata PraZZ zde

volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

DE - 9. - 14.6.2023

ES - 12. - 15.6.2023

DSA - 12. - 15.6.2023

DSB - 12. - 15.6.2023

MP - 8. - 13.6.2023

ústní zkouška (dle rozpisu po ped. radě)...rozpisy zde

DE - 15.6.2023                    témata ÚZZ zde

ES - 16. - 19.6.2023           témata ÚZZ zde

DSA - 20. - 21.6.2023        témata ÚZZ zde

DSB - 19. - 20.6.2023        témata ÚZZ zde

MP - 14.6.2023                   témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce jsou stejné pro všechny obory a jsou zde


vydávání vysvědčení a výučních listů -  absolventi denního a dálkového studia

obřadní síni ÚMO Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

bude upřesněno!


rozpis ZZ  je zde

přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy - středisko Stříbrníky!


září 2022 (náhradní a 1. opravný termín)

jmenování zkušební komise pro ZZ září 2022 je zde

rozpis ZZ  je zde

12. - 13.9.2022 - písemná zkouška (všechny obory)

13. - 14.9.2022- praktická zkouška (všechny obory)

21. - 22.9.2022 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2022 (1. a 2. opravný termín)   přihláška zde

1.12.2022 - písemná zkouška (všechny obory) - 7:45 příprava, 8:00 začátek (Ševčík, Prošvic, Garamiová, Martinec, Zeman) v přednáškovém sále

2.12.2022 - praktická zkouška (všechny obory) - 7:45 příprava, 8:00 začátek (Janečková, Becková, Zeman) v budově dílen OV

9.12.2022 - ústní zkouška (všechny obory) - nikdo nepříhlášen 

přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.