Datové sítě - souhrn

Opakování učiva v rozsahu CCNA1 - 4

Maturitní témata - rozpis první části ověřování znalostí (dle volného výběru) naleznete TADY (aktualizováno 6.10.)
Historie, základní pojmy datových sítí, komunikace (způsoby, kvalita komunikace, faktory ovlivňující kvalitu),základní části datové sítě, konvergovaná síť, moderní síťová architektura, bezpečnost sítí

Koncová zařízení, propojovací zařízení (aktivní prvky), přenosová média.
Rozdělení sítí, význam protokolů, modely ISO/OSI, TCP/IP, data v síti – zapouzdřování
Funkce vrstev, porovnání síťových modelů

Popis protokolů – IP, TCP (navázání spojení, řízení toku), UDP
Struktura IP v4, struktura, rozdělení adres, hiearchická struktura, převody mezi soustavami, CIDR, VLSM, podsítě – základní výpočty, význam IANA
DHCP konfigurace, nasazení a využití NAT technologie
IP v6 – struktura, funkce

Ethernet, vznik (klasický Ethernet DIX), přepínaný Ethernet, přístupová metoda, kódování, časování.
Aktivní prvky Ethernetu – vztah ISO/OSI, budoucnost Ethernetu

Přepínání/směrování – popis switch/router, metody směrování – statické/dynamické, klasifikace směrovacích protokolů, metrika
Protokoly RIP, RIP2, EIGRP, OSPF – popis protokolů, výběr cesty, vznik směrovací tabulky, vztah VLSM, CIDR

LAN design, hiearchické sítě, volba zařízení pro LAN, redudance, agregace
Konfigurace switche, administrace VLAN, VTP, nasazení STP, RSTP, Inter VLAN routing

Normy bezdrátových sítí, rozdělení, výhody/nevýhody bezdrátových sítí, konfigurace AP, metody přístupu, zabezpečení bezdrátových sítí

Charakteristické parametry WAN, realizace WAN, základní komunikační protokoly sériových linek

Bezpečnost sítí (bezpečnost Cisco zařízení, Cisco SDM, bezpečnostní management),
Nebezpečení útoků v sítích, ochrana před nimi, nasazení ACL, VPN technologie,

Řešení problémů v síti (nástroje, metodologie)


Další inspirací pro studium jsou stránky:
 NetAcadu
Samuraje