Unie rodičů

Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Unie rodičů, která vznikla jako samostatný právní subjekt registrací na Ministerstvu vnitra ČR ke dni 27. 4. 2005 pod čj. VS/1-1/60 688/05-R. Unie rodičů disponuje samostatným bankovním účtem a pokladnou. Příjmy unie tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary. Finanční příspěvky jsou využívány k úhradě nákladů na celoškolské kulturní a sportovní akce (doprava, vstupenky, ceny v soutěžích). Unie rodičů také finančně pomáhá při technickém vybavení školy a přispívá na vybavení pro sportovní aktivity (tělesná výchova, Adaptační kurz a pod.).

Součinnost mezi vedením školy a Unií rodičů se uskutečňuje v pravidelných intervalech minimálně 2 x v průběhu školního roku a v mezidobí operativně podle vzniklé potřeby. Unie projednává návrh rozpočtu na kalendářní rok, sleduje čerpání rozpočtu a rozhoduje o jeho použití.


Kontaktní údaje:

Unie rodičů při SPŠ Ústí nad Labem, středisko Stříbrníky, z.s.

Výstupní 3219/2

Ústí nad Labem

400 11

IČ: 269 96 880

Bankovní účet: 161178512/0300

tel.: 478 572 204, 478 572 255

ID DS: urzmucp