Technik budoucnosti o. p. s.

Vedena snahou pokračovat v podpoře rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, Resslova 5, došla nadační rada Technika budoucnosti k rozhodnutí změnit nadaci v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. na obecně prospěšnou společnost s názvem Technik budoucnosti o.p.s.

Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku o. p. s. dne 29.1. 1999. Zakladatelem je Střední průmyslová škola, Resslova 5 - statutární zástupce: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Resslova 5.

Druhy poskytovaných služeb:

1. Podpora dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem, středisko Resslova.
2. Podpora soutěží žáků školy.
3. Podpora studia sociálně slabších žáků.

Orgány společnosti jsou:

a) Ředitel společnosti

Mgr. Bc. Pavel Novák

b) Správní rada

Ing. Mgr. Hana Hejduková, MBA - předsedkyně správní rady
Mgr. Věra Horáková - místopředsedkyně správní rady
Mgr. Zuzana Holinková - člen
Mgr. Václav Šonka - člen
Ing. Olga Koubová - člen
Ing. Eva Svobodová - člen

c) Dozorčí rada:

Mgr. Martin Lev - předseda dozorčí rady
Ing. Bc. Martina Havlová - člen
Mgr. Josef Kormaník - člen