Školská rada

Od října 2022 působí školská rada v následujícím složení:

Za pedagogické pracovníky:
Bc. Miloš Novák
Mgr. Bc. Pavel Novák
Bc. Jakub Pokorný

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých:
paní Monika Šatná
pan Bedřich Krucký
Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA

Za zřizovatele školy, Ústecký kraj, byli do školské rady jmenováni (od sprna 2021):
Ing. Vít Klein, Ph.D. (předseda školské rady)
Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA
Mgr. Martina Černá


Zápisy ze zasedání školské rady: