Epidemie COVID-19

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je dle nařízení vlády nutné nosit roušky ve vnitřních prostorách budov - a tedy i ve škole - s výjimkou výuky v učebnách. Prosíme, dodržujte pokyny vyučujících.


Vážení žáci a rodiče, zde budeme zveřejňovat aktuální informace z hlediska COVID - 19


Škola přijala hygienická opatření a principy výuky dle doporučení ministerstev.PRINCIPY A ZÁSADY ÚSPĚŠNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - manuál

příloha -manuál

DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021