Doplňující volby do školské rady 2022

Dne 19.09.2022, Pavel Novák


Z důvodu uvolnění místa ve školské radě (odchod žáka ze školy) vyhlašuje ředitel doplňující volby do školské rady. Více informací najdete v přiloženém souboru. Informace jsou také zveřejńěny na nástěnkách v obou střediscích školy.