Veřejné zakázky

Na základě platných Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi (platných od 1. 5. 2022), jsou všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tisíc Kč zveřejněny na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele.