NPO – školní rok 2022/2023

 

  • doučování z Národního plánu obnovy bude pokračuje  i ve školním roce 2022/2023
  • finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU
  • finanční prostředky budou veřejným školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:
    • září–prosinec 2022
    • leden–srpen 2023
  • účel i podmínky využití prostředků
    • budou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)