Projekt "Aktivní výuka technických předmětů" 

Slavnostní otevření učebny pohonů Moderní učebna diagnostiky pohonů na SPŠ Ústí nad Labem

Páteřní škola Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, se ve spolupráci s firmami snaží neustále zdokonalovat výuku žáků a propojovat jejich odborné znalosti s praxí a technickým výcvikem. V únoru 2014 slavnostně otevřela novou učebnu diagnostiky pohonů, v níž je umístěno celkem pět žákovských pracovišť a jedno pracoviště pedagoga. Na pracovištích budou simulovány poruchy, které se žáci budou učit diagnostikovat. Práce v této laboratoři je součástí dlouhodobého záměru školy kvalitně připravovat žáky na budoucí povolání i studium na vysokých školách.

Pásku symbolicky přestříhli Mgr. Gabriela Hubáčková, poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání a zaměstnanost a zástupce firmy SPEA - Sdružení podnikatelů elektrotechniky a automatizace, které se velkou měrou podílelo na realizaci jednotlivých pracovišť.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada zástupců partnerských firem a škol, jmenovitě děkani dvou fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. a prof. Dr. Ing. František Holešovský. Dále řada zástupců smluvních partnerů a sponzorů např. pan Milan Chvalina – ředitel a jednatel společnosti Chvalis s. r. o., Ing. Romana Jelenová z podniku Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Ing. Monika Šatná ze závodu Pierburg s. r. o., ředitel firmy FESTO Praha Ing. Jiří Petránek, MBA a další hosté. Funkci jednotlivých pracovišť a jejich využití pro výuku všem demonstroval vyučující Ing. Pavel Kobrle.

Lze jednoznačně říci, že se v rámci středních škol jedná v této oblasti o špičkové pracoviště. Učebnu se podařilo zrealizovat z prostředků OPVK v hodnotě 2,5 milionu korun.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
7.3.2014


A2 a E4 na jižní Moravě Exkurze A2 a E4 na jižní Moravě

Třídy A2 a E4 podniky ve dnech 14. – 16. října 2013 exkluzivní třídenní exkurzní zájezd na jižní Moravu. Akci připravil třídní učitel A2 Ing. Pavel Kobrle, pedagogický dozor doplnil Ing. Josef Hutar. Tyto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V pondělí 14. října v 7:30 obě třídy vyrazily autobusem na východ. Po pěti hodinách jsme dojeli do firmy Siemens v Mohelnici, kde nás čekala první exkurze. Po rozdělení do tří skupin byly třídy provedeny po podniku Siemens Elektromotory, kde jim pověření pracovníci vysvětlili proces výroby asynchronních motorů od ražení statorových a rotorových plechů přes zatahování cívek do statorů a odlévání rotorových klecí až po konečnou montáž a zkoušení parametrů. Žáci E4 motory důvěrně znají, pro A2 však bylo vše zcela nové. Na závěr prvního dne nás ještě čekala drobná turistika v Městečku Trnávka, kde jsme zdolali kopec se zříceninou hradu Cimburka. Po velmi náročném dni jsme dojeli do Blanska a byli ubytováni v hotelu Aquapark. Hotel byl kvalitní a nic nám nechybělo, navíc zde byla možnost dokoupení potravin v blízkých obchodech.

Druhý den byly naplánovány exkurze do elektráren. Po snídani v devět hodin třídy odjely do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Měli jsme možnost vidět Francisovu turbínu v reálné velikosti, strojovnu a velín. Náš průvodce byl velmi zdatný, protože i přes velký hluk nám vše dokázal nahlas a srozumitelnou formou vysvětlit a popsat, což nebývá vůbec obvyklé. Měli jsme štěstí, protože jsme byli svědky zastavení výrobního bloku a viděli velmi vzácně se vyskytující přepouštění vody z horní do dolní nádrže přepadem připomínajícím obří tobogán. Jedna elektrárna střídá druhou, tentokrát to byla naše nejstarší a nejspolehlivější jaderná elektrárna Dukovany. V informačním středisku nám průvodci na názorných modelech ukázali krok po kroku princip jaderné elektrárny a přitom často zkoušeli úroveň našich znalostí. Ty na ně podle jejich slov udělaly velký dojem. Nejvíce se nám líbila Wilsonova mlžná komora, kde je vidět různé druhy záření, a model jaderného reaktoru v životní velikosti. Na zpáteční cestě do Blanska jsme navštívili pivovar Dalešice, známý z filmu Postřižiny, a prohlédli si tam historické prostory výroby piva i místa proslavená filmem.

Třetí a závěrečný den v devět hodin všichni opustili hotel a vydali se pěšky do blanenského zámku, kde sídlí muzeum. Shlédli jsme expozice o Moravském krasu, výrobě železa na Blanensku, hradech v okolí, ale hlavně navštívili malé muzeum měřicí techniky, jediné v republice. Některé exponáty, vyráběné dříve Metrou Blansko, důvěrně známe ze školních laboratoří. Poslední velkou akcí pak byla Macocha. Největší propast v zemi na nás udělala velký dojem, je to nádherné dílo přírody. Od horního můstku nad propastí jsme sestoupili do Pustého dolu a navštívili Punkevní jeskyně. Vychutnali jsme si jeskyně, pohled ze dna propasti a hlavně atraktivní plavbu lodičkami po podzemní říčce Punkvě. Po prudkém výstupu z Pustého dolu se ještě třídy zastavily na zřícenině hradu Blansek, než zamířily zpět domů.

Akce skončila příjezdem do Ústí v osm hodin večer a zanechala v nás všech hluboké a nezapomenutelné zážitky.

Matěj Veselý (E4), Milan Chvalina (A2)
21.10.2013


Zprovozňování posledních dvou stolů v LPOH Nová učebna diagnostiky elektropohonů spěje ke svému dokončení

Naši odborní učitelé už netrpělivě nahlížejí přes rameno dodavatelské firmě SPEA při dokončovacích pracech v učebně pohonů. V těchto dnech pracovníci firmy SPEA instalují poslední dva stoly v učebně. Stůl „elektropohon s PLC“ a učitelský stůl. Odborný učitel pan Petr Svoboda si hned vyzkoušel některé z funkcí učitelského stolu, kde bude mít možnost studentům zapínat a vypínat diagnostikované „chyby“ na pracovních stolech. Na nejnovější instalaci se přišel podívat i ředitel školy Mgr. Bc. Jaroslav Mareš.

Ing. Pavel Votrubec
9.10.2013


Pátý stůl laboratoře pohonů Páté měřicí pracoviště laboratoře diagnostiky pohonů

Ve středu dne 28.8.2013 odborní učitelé Ing. Pavel Kobrle a Ing. Pavel Votrubec převzali pátý pracovní stůl do laboratoře diagnostiky pohonů. Tento stůl je speciálně předurčen pro výuku automatizace. Obsahuje asynchronní motor řízený programovatelným frekvenčním měničem a navíc je osazen programovatelným automatem SIMATICS firmy SIMEMENS.

Stůl představuje model čtyřpatrového výtahu s výškou dvou metrů. Kabina je poháněná právě asynchronním motorem s frekvenčním měničem. Model kabinky je umístěn na pultu ovládacího stolu. Do konečného počtu stolů už chybí jen učitelský stůl, který bude umět dálkovým ovládáním simulovat závady na všech předchozích laboratorních stolech.

Ing. Pavel Votrubec
3.9.2013


exkurze SPEA Exkurze do SPEA

Ve dnech 12. a 13. června se část třídy A3 a část třídy E3 účastnila exkurze ve firmě SPEA se sídlem v Teplicích. SPEA je zkratkou Servisu Průmyslové Elektroniky a Automatizace.

Při vstupu do objektu nás přivítal jeden z majitelů firmy, který nás provázel po celou dobu exkurze a vysvětloval, čím se firma zabývá. Seznámil studenty s procesem opravy, od podání žádosti od klienta, až po nalezení a opravení závady na produktu. Podívali jsme se na několik pracovišť místních techniků, kteří zde právě vyřizovali opravy jednotlivých zakázek podle určitého pořadníku. Několik z nás si vyzkoušelo, jak taková oprava probíhá, jak se musí postupovat, aby byla závada správně odstraněna a nedošlo k poškození ostatních částí obvodu přístroje.

Probíhají zde opravy například frekvenčních měničů, invertorů, napájecích zdrojů, komunikačních a výkonových modulů, monitorů a dalších elektronických či automatizačních přístrojů.

Petr Svoboda
8.7.2013


Souvislá praxe Souvislé praxe druhých a třetích ročníků

Jako každý rok tak i letos absolvovaly druhé a třetí ročníky v rámci schválených ŠVP 14 denní řízenou praxi ve výrobních podnicích. Letos je zajímavá obměna v tom, že vybraní studenti absolvovali praxi přímo zaměřenou na elektropohony v Dopravním podniku Ústí nad Labem a Lanovka Ústí nad Labem, společnosti Melecs a ve SPEA v Teplicích. Tato konkrétní praxe spadá do probíhajícího projektu „Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů do praktické výuky včetně přípravy zázemí pro aktivní praktické zapojení žáků do výuky technických předmětů“, během kterého se buduje nová laboratoř diagnostiky elektropohonů.

Pro vybranou skupinu žáků jsme díky realizovanému projektu zajistili aktivní přístup mentorů ve jmenovaných podnicích, kteří se žákům během praxe věnovali, provázeli je procesy firmy a zapojili žáky do řízení a realizace fiktivních i reálných zakázek společností. Žáci dostali na svou provedenou práci ústní i písemnou zpětnou vazbu a mohli si tak přímo v praxi ověřit a porovnat své teoretické i praktické znalosti dosud získané během studia. Z proběhlých kontrol všech praxí vám přinášíme fotoreportáž.

Ing. Pavel Votrubec
3.6.2013


Další stůl do LPOH Čtvrté pracoviště laboratoře diagnostiky pohonů

Dne 30.5.2013 byl do školy postupně dopraven a na místě smontován čtvrtý stůl s elektrickým pohonem. Toto pracoviště obsahuje frekvenční měnič s asynchronním motorem, který je řízen jako servopohon, tedy řídí polohu, nikoliv otáčky. Motor otáčí závitovou tyčí, která posouvá saně či suport. Dvojí jištění obou krajních poloh je vždy tvořeno bezkontaktním indukčním senzorem a mechanickým kontaktním čidlem, které při aktivaci zastaví pohon. Na tomto pracovišti budou procvičovány úlohy s nastavováním polohy. Přinášíme fotoreportáž z montáže stolu.

Druhý den, v pátek 31.5.2013, proběhlo školení vlastností stolu pro naše kantory, kterého se zúčastnili Ing. Kobrle, Ing. Pavel Votrubec a p. Petr Svoboda.

Ing. Pavel Votrubec, Ing. Pavel Kobrle
30.5.2013


E4 v cementárně Lafarge, Čížkovice Exkurze E4 v Lafarge Čížkovice

Pondělního rána dne 22.4.2013 se třída E4 sešla na hlavním nádraží a se svým třídním profesorem Ing. Pavlem Kobrlem se vydala na svou poslední exkurzi, a to do cementárny Lafarge v Čížkovicích.

Po příjezdu nás vřele přivítal pan Ing. Petr Provazník. Dostali jsme helmy, reflexní vesty a ochranné brýle. Poté jsme šli do posluchárny, kde jsme byli seznámeni s historií a chodem cementárny a s postupem výroby cementu. Když jsme byli řádně poučeni o bezpečnosti práce, odebrali jsme se do provozu.

Nejdříve jsme se šli podívat do zásobárny surovin, na rotační pec a surovinový mlýn, který byl poháněn dvěma asynchronními kroužkovými motory o výkonu 2 x 1 MW. Dále jsme navštívili rozvodnu nízkého napětí pro pomocné pohony a kobkovou rozvodnu vysokého napětí. Rovněž jsme viděli zastřešenou rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, což je unikát, obvykle bývají venkovní. Zde nám Ing. Provazník předvedl spínání odpojovače tlakovzdušným pohonem. Nakonec jsme se šli podívat na velín.

Pak už jsme se jen rozloučili, poděkovali mu za exkurzi, odevzdali ochranné pomůcky a vydali se na nádraží. Tuto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tomáš Hruška, E4
27.4.2012


E3 - ATAS Náchod a elektrárna Trutnov Exkurze E3 ve východních Čechách

Ve dnech 8 – 9. dubna 2013 podnikla třída E3 pod vedením Ing. Pavla Kobrleho a Ing. Václava Votrubce exkurzní zájezd do východních Čech. Vyrazili jsme časně ráno z ústeckého nádraží rychlíkem směrem na Poděbrady. Zde jsme provedli zrychlený přesun na náměstí, prohlédli si zámek nad Labem a sochu Jiřího z Poděbrad.

Hlavní pondělní zastávkou byl Náchod, kde nás čekala prohlídka firmy ATAS, zabývající se výrobou elektromotorů. Účelem této návštěvy bylo podrobně si prohlédnout výrobní postupy a techniky při výrobě elektromotorů, vyrážením statorových plechů počínaje, přes spojování svazků plechů, vinutí cívek, prošívání čel vinutí, a montáží konče. Poté jsme využili času do příjezdu našeho vlaku a někteří z nás se šli podívat na náchodský zámek domnívajíce se, že uvidíme tamní medvědy. Štěstí nám ovšem nepřálo a medvědi nebyli venku. Mnozí v Náchodě doplnili zásoby a vydali jsme se opět na cestu.

Další zastávkou byly Teplické skály. Zde jsme si užili spoustu legrace, neboť je potřeba hodně představivosti, abyste viděli všechny ukryté obrazce ve skalách. Asi polovina naší třídy je viděla, druhá polovina viděla pouze skály. Největší překážku tvořily vždycky schody, jelikož byly namrzlé a vyšplhat po nich nebylo nejlehčí. Nicméně sjíždět po nich byla zábava a pořídili jsme při sjezdech jak fotografie, tak i videa. Poté, co jsme prošli celou trasu, vydali jsme se do penzionu, kde na nás čekal výborný guláš. Po večeři jsme si sedli a povídali si, někteří sledovali televizi, jiní unaveni již spali.

Ráno jsme se nasnídali, uklidili a vydali se vlakem po romantické trati do Trutnova. Zde jsme došli do elektrárny Poříčí, kde nám promítli krátký film o elektrárně, poté nás rozdělili do dvou skupin a vyrazili jsme na prohlídku. Viděli jsme průmyslové rozvody v praxi, jak to vypadá uvnitř fluidního kotle, jakou práci mají technici na velíně, parní okruhy, zásoby paliva, srdce elektrárny – turbosoustrojí - a spoustu dalších věcí patřících k elektrárně a jejímu provozu. Elektrárna spaluje také biomasu a slouží jako zdroj tepla pro celé Podkrkonoší. Když jsme skončili, zašli jsme si na oběd do místní restaurace, který chutnal celé třídě a byl za velmi nízké ceny. Jelikož jsme se všichni skvěle najedli, nevadila nám ani dlouhá cesta vlakem do Ústí, kam jsme přijeji po 19. hodině. Zájezd se nám velmi líbil a přinesl nám mnoho nových poznatků.

Tyto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Matěj Veselý, E3
11.4.2013


Dlouhé stráně - E4, A4, E3
Exkurzní zájezd A4, E4, E3 do hor

Dlouhé čekání na vysněnou exkurzi se konečně vyplatilo a ve čtvrtek 21.3. jsme konečně vyrazili – tedy třídy E4, A4 a část E3 - na cestu za sněhem.

Po celých čtyřech hodinách jízdy jsme zastavili v Častolovicích, kde jsme viděli zámek a překrásný zámecký park s malým zvěřincem plným různých, dokonce i exotických druhů zvířat. Poté jsme pokračovali v cestě s malou zastávkou v Helvíkovicích u rodné chaloupky Prokopa Diviše s replikou jeho hromosvodu, až jsme dorazili na přehradu Pastviny v Orlických horách. Pod hrází je akumulační vodní elektrárna s generátorem o výkonu 3 MW. Zde jsme absolvovali exkurzi, v jejímž rámci jsme se vydali i do hráze, která při různých akcích slouží dokonce i jako chladné místo na úschovu různých potravin. V horní části se nachází také historický snímač hladiny, který zapisuje její aktuální stav. Na konci exkurze jsme naší milé paní průvodkyni řádně poděkovali a vydali se vstříc novému dobrodružství do nitra Jeseníků.

Po příjezdu do hotelu Eduard v Bělé pod Pradědem nás uvítaly dvě příjemné paní, které nám ukázaly pokoje a celý večer se o nás staraly. K večeři jsme měli zeleninový vývar a výborné kuřecí s rýží. Večer jsme se bavili společenskými hrami a sledovali extraligové utkání v hokeji. Ráno nás uvítaly čerstvé centimetry sněhu. Po vydatné snídani jsme se vydali na Dlouhé Stráně.

Cesta vedla přes Červenohorské sedlo (1013 m.n.m.), kde nás překvapil jen necelý metr sněhu. Silnice byla naštěstí ve sjízdném stavu, takže autobus úspěšně pokořil vrchol a my pokračovali do vesnice Kouty nad Desnou, kde začínala exkurze do elektrárny. Průvodci nás naložili do jiného, ekologičtějšího autobusu a odvezli do areálu elektrárny, vzdálenému asi 5 km. Hned po příjezdu jsem měl pocit, že jsem se ocitl spíše v alpském horském středisku, než ve vodní elektrárně. Toto je dáno tím, že veškerá výrobní část se nachází v podzemí, aby nenarušovala přírodní krásu Jeseníků. Následoval krátký výklad a informační film v jedné z budov areálu v informačním středisku. Jelikož zrovna běžela jedna ze dvou turbín, tak jsme se příliš nezdržovali povídáním a šli rovnou do útrob elektrárny. Vešli jsme do velké haly, kde se nacházely vrchní části generátorů, a poté jsme sešli do podzemí přímo k běžící turbíně. Po několika minutách, přesně v 11:00, byla turbína zastavena pomocí velkého kulového uzávěru. Následovala prohlídka ostatních útrob elektrárny, vysvětlení její funkce a významu pro elektrizační soustavu. Kvůli nepříznivému počasí jsme se bohužel nedostali ani k jedné z nádrží, proto jsme prošli ještě další části podzemní elektrárny, nastoupili do autobusu a odjeli zpět do Koutů nad Desnou. Tam na nás čekal náš autobus Ludvig, který nás dovezl bezpečně zpět domů.

Myslím, že se exkurze vydařily. Bohužel to byl náš poslední výlet, ale opět jsme viděli mnoho nového a zajímavého.

Tyto exkurze finančně podpořily projekty financované EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Michal Kůtka, A4
25.3.2013


Předání třetího stolu do laboratoře pohonů Třetí diagnostický stůl v laboratoři pohonů

Dne 7.3.2013 byl škole předán už třetí unikátní stůl v učebně diagnostiky pohonů. Stůl vyvinula, dodala a školení provedla firma SPEA servis zastoupená pány Janem Dudjakem a Ing. Pavlem Sedláčkem. Školení se zúčastnili Ing. Pavel Kobrle, Petr Svoboda a Ing. Pavel Votrubec.

Tento stůl obsahuje - stejně jako stoly již instalované - asynchronní motor s frekvenčním měničem, odlišný je však druh mechanického zatížení motoru. Jde o tzv. kvadratickou zátěž, kterou představuje hydraulický agregát dodaný firmou Chvalis s.r.o.

Ing. Pavel Votrubec
11.3.2013


Exkurze E4 do elektrárny Mělník Exkurze E4 v elektrárně Mělník

Dne 7. 2. 2013 proběhla exkurze třídy E4 s třídním učitelem Ing. Pavlem Kobrlem do uhelné elektrárny Mělník. Jeli jsme vlakem do Horních Počaplů a k elektrárně došli pěšky.

Ujal se nás pan Pinka, který nás provázel celým provozem a vysvětloval nám vše potřebné. První místo, kam nás po krátké instruktáži o bezpečnosti vzal, byla venkovní rozvodna 110 kV. Viděli jsme blokové transformátory, svodiče přepětí, výkonové vypínače, měřicí transformátory i odpojovače. Na přání nám obsluha z velína předvedla spínání odpojovače doprovázené obloukem. Další naší zastávkou byl velín, kde nám bylo vysvětleno blokové schéma elektrárny. První vnitřní rozvodna, kterou jsme navštívili, byla modernizovaná rozvodna pro vlastní spotřebu, kde vše je již ovládáno pomocí počítačů. Pan Pinka byl velice ochotný, vše nám podrobně vysvětlil a zdůrazňoval, jak je důležitá bezpečnost.

Po prohlídce dalších rozvoden i dozorny kotelny jsme vešli do samotného srdce elektrárny, což byla strojovna s turbosoustrojími. Synchronní generátory různých bloků mají rozdílné výkony. Jeden z generátorů má největší výkon v republice mimo Temelín, a to 500 MW. Viděli jsme i měniče pro buzení generátoru a pomocné elektropohony. Hezkým zakončením návštěvy elektrárny byl nádherný výhled ze střechy kotelny. Ačkoli jsme byli ve výšce přes 100 m, nikdo z nás netrpěl zimou, naopak nás ovíval horký vzduch z kotle.

Po ukončení exkurze jsme poobědvali v Počaplech a vrátili se s čerstvými zážitky domů. Dopravu na tuto exkurzi finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jakub Meško, E4
14.2.2013


Exkurze do SPEA, E3, t3 Exkurze E3 do firmy SPEA

Dne 7.2.2013 se uskutečnila exkurze skupiny t3 ze třídy E3 do firmy SPEA v Teplicích. SPEA je zkratka pro servis průmyslové elektroniky a automatizace, což vlastní vystihuje, čím se firma zabývá. Exkurze započala v 7:45 na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kde jsme se všichni sešli a poté vyrazili vlakem do Teplic. Vystoupili jsme na zastávce Proboštov, odkud je to k výše zmíněné firmě nejblíže.

Hned po vstupu do firmy nás příjemně přivítali dva zaměstnanci, kteří po celou dobu exkurze fungovali jako průvodci. Vysvětlili nám, čím se SPEA zabývá, jak postupuje celý proces opravy a další zajímavé věci. Poté jsme byli seznámeni přímo s jedním zaměstnancem, který opravoval základní desky průmyslových počítačů. Ten nám ukázal, jak se taková deska vlastně opravuje, pomocí čeho se dají odpájet součástky, jak musíme okolní součástky ošetřit proti poškození a jak očistíme zbytky cínu. Poté nás i vyzkoušeli z IGBT modulů a toho, kde jsou diody a kde tranzistory, kde mám tranzistor gate a jestli bychom byli schopní to změřit.

Ke konci exkurze jsme dostali informace o projektu, na kterém spolupracují se školou a vysvětlili nám rozdíl mezi servomotorem a asynchronním motorem. Po exkurzi jsme všichni dostali upomínkové předměty. Rozloučili jsme se, vyfotili před firmou a šli na vlak, kterým jsme se dostali zpět do Ústí. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.

Matěj Veselý, E3
12.2.2013


Předání druhého pracovního stolu V laboratoři pohonů je už druhý pracovní stůl

Dne 30.11. proběhlo oficiální předání pracovního stolu č.2 "Pohon se zátěží" v laboratoři diagnostiky pohonů pracovníky firmy SPEA s.r.o. Současně s předáním byli odborní učitelé proškoleni v jeho používání. Nedílnou součástí pracovního stolu je i špičkový profesiální měřící přistroj ruční osciloskop Fluke 123. Přinášíme fotoreportáž.

Ing. Pavel Votrubec
12.12.2012


Elektrárna Štechovice 2012 E4 ve vodní elektrárně Štěchovice

V úterý 4.12.2012 se uskutečnila exkurze třídy E4 s třídním učitelem Ing. Pavlem Kobrlem do vodní elektrárny Štěchovice, která se skládá z přečerpávací a průtočné části. Ráno jsme absolvovali cestu vlakem na pražské Hlavní nádraží, po přestupu na „Posázavský pacifik“ dojeli do Davle a z ní autobusem do Štěchovic. Zde na nás již čekal průvodce, který nás uvítal krátkým proslovem.

Poté jsme se odebrali k samotnému hydrogenerátoru přečerpávací elektrárny spojeného s Kaplanovou turbínou. Čekalo nás mnoho schodů, turbína je 40 metrů pod zemí. Synchronní stroj má v generátorovém chodu výkon 50 MW a v motorovém 53 MW. Motorový chod se používá v noci, kdy je elektřina levná, tudíž se použije na čerpání vody do nádrže na kopci Homole. My jsme zastihli soustrojí v generátorovém chodu, kdy vyrábělo drahou špičkovou energii. Podle otáček ze štítku jsme také zjistili, že synchronní generátor je desetipólový. Chod stroje zajišťuje množství pomocných pohonů asynchronními motory, např. pro čerpání oleje.

Potom jsme se odebrali na velín, kde jsme viděli stanoviště, ze kterého se řídil chod celé elektrárny. Dnes je již řízena automaticky a není zde žádná obsluha. Po vyfotografování s tamním maskotem jsme navštívili strojovnu průtočné elektrárny se dvěma generátory. Venku jsme se zastavili u dvou souběžných, asi dvoumetrových potrubí vedoucích z horní nádrže na Homoli.

Tímto byla naše prohlídka u konce a my jsme se usadili v informačním středisku, kde jsme mohli vidět, jak to vypadalo při výstavbě této elektrárny a také při srpnových povodních v roce 2002. Ještě před odjezdem do Prahy nám zbyl čas na oběd v nedaleké restauraci. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali na Staroměstské náměstí na vánoční trhy. Domů jsme se všichni vraceli plni nových zážitků, které jsme během dne načerpali.

Dopravu na tuto exkurzi finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tomáš Hruška, E4
7.12.2012


Druhý diagnostický stůl do LPOH Druhé pracoviště diagnostiky pohonů

Dne 27.11.2012 se do laboratoře diagnostiky pohonů nastěhoval už druhý stůl diagnostiky pohonů. Má stejné technicko-měřící vybavení jako první stůl, ale má navíc na hřídeli dvě zátěže o celkové hmotnosti cca 20 kg. Motor stojí na čtyřech poctivých gumových „silentblocích“, protože když se „setrvačníky“ pohonem roztočí, je to už hodně znát a nikdy se to nedá dokonale vycentrovat. V pátek čeká vyučující zaškolení na toto pracoviště, které bude tímto předáno do zkušebního provozu. Z ukončené montáže vám přinášíme fotoreportáž.

Ing. Pavel Votrubec
28.11.2012


Exkurze do Melecs 2012.11 - E4 Exkurze třídy E4 v Melecsu Teplice

Ve středu 14.11.2012 se uskutečnila exkurze třídy E4 ve společnosti Melecs ETS v Teplicích, kterou pro nás zorganizoval třídní učitel Ing. Pavel Kobrle.

Po osmé hodině ranní jsme absolvovali krátkou cestu vlakem na teplické hlavní nádraží, následně jsme došli ke vchodu do správní budovy podniku. Zde na nás již čekal náš průvodce, ředitel společnosti Ing. Michal Arnold, který nás odvedl do zasedací místnosti. Tam jsme se dozvěděli, co jejich společnost vyrábí, něco o historii firmy, a také získali velkou dávku motivace pro naše další studium a maturitní zkoušku.

Poté jsme přešli na dvůr, viděli jsme připravené buňky pro osazení transformátory. Dozvěděli jsme se, jak je vše uvnitř uspořádáno a jaká jsou bezpečnostní opatření, aby případná porucha nemohla ohrozit nikoho v okolí stanice. Také nám bylo řečeno, jak probíhá odvod tepla při vzniklém zkratu uvnitř stanice. Je zajímavé, že tlak vzduchu způsobí odfuk přes zadní stěnu a strop, který se tak může nadzvednout až o několik centimetrů.

Dále jsme vstoupili do výrobních hal. Viděli jsme, jak probíhá instalování frekvenčních měničů a střídačů do rozvaděčů. Rozvaděče obsahují také nesčetné množství dalších elektrických přístrojů, ovládacích prvků, silové přípojnice a nekonečné kilometry vodičů. Velmi se nám líbila preciznost celého výrobního procesu, vše bylo pečlivě označeno a popsáno. Některé právě vyráběné rozvaděče jsou určeny pro nemocnici v Ghaně. Zaujal nás také sklad mědi. Po zhlédnutí výrobních prostor jsme ještě chvíli diskutovali o perspektivách zaměstnání v silnoproudé elektrotechnice a následně vyrazili dobře naladěni domů.

Tuto exkurzi – dopravu - finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš zvláštní dík patří Ing. Arnoldovi, který byl naším příjemným průvodcem a také je bývalým absolventem a věrným příznivcem naší školy.

Aleš Matoušek, foto Jan Petráček, E4
26.11.2012


SPEA Teplice Exkurze žáků A3 ve firmě SPEA, Teplice

Dne 8. října jsme byli na exkurzi ve firmě SPEA, která spolupracuje se Střední průmyslovou školou na projektu učebny pohonů. SPEA je registrované sdružení podnikatelů vystupující na trhu pod společným názvem. Firma má velmi příjemné a ochotné zaměstnance, kterých se nemusíte bát zeptat na jakýkoli dotaz.

Velice nás zaujal servis společnosti, který je zaměřený na systémy Siemens, Sinumerik/Simodrive. Firma testuje a diagnostikuje například: napájecí zdroje E/R, U/E; výkonové moduly L/T; řídící karty analogové, digitální, univerzální; NCU, PCU-Sinumerik 810D, 840Di, 840D; ovládací panely HMI, a další. Mohli jsme si sami vyzkoušet pájení horkým vzduchem či odsávání přebytečného cínu z mikročipu nebo integrovaného členu. S jistotou můžu říci za všechny, že se nám exkurze moc líbila.

Petr Holub A3, redakčně upravil Mgr. Pavel Novák
16.11.2012


E4 na jižní Moravě Exkurze E4 na jižní Moravě

V pondělí 15. října vyjela třída E4 s třídním profesorem Ing. Pavlem Kobrlem a Ing. Václavem Votrubcem z ústeckého hlavního nádraží na Moravu. Cílem této cesty byly exkurze v jaderné elektrárně Dukovany a nedaleké přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, jejíž nádrž je také důležitým zdrojem vody pro JE Dukovany. Cestu jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře z projektu financovaného EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Pondělní cesta do Brna byla dlouhá, ale panovala mezi námi dobrá nálada s vyhlídkou na příjemné a novými poznatky nabité dny. Po příjezdu do Brna jsme se prošli centrem města, viděli Zelný trh, brněnského draka i další zajímavosti, a vystoupali jsme na hrad Špilberk s pevností a rozhledem na město. K večeru jsme dojeli do Blanska, kde jsme se ubytovali.

Druhý den po vydatné snídani přijel autobus, který nás odvezl do Dukovan. V informačním centru jaderné elektrárny nám byla prezentována historie, současnost a technické zajímavosti elektrárny. Průvodkyně byly mile překvapeny naší znalostí věci a zájmem o nové poznatky. Následně jsme rychle přejeli na exkurzi do vodní elektrárny Dalešice, která se nachází pod hlubokou přehradní hrází. V informačním středisku jsme shlédli film o vodních elektrárnách, poslechli si výklad a prohlédli si provozní halu z galerie. Viděli jsme též demontované staré transformátory, které se právě vyměňují za nové.

V den návratu nás opět vyzvedl autobus a jeli jsme ke známé propasti Macocha. Pohlédli jsme dolů, sešli do Pustého dolu. Punkevními jeskyněmi jsme došli na dno propasti a zpět jeli na lodičkách po podzemní řece Punkvě. Následoval strmý výstup na zříceninu hradu Blansek, návrat autobusem do Blanska a vlakem domů. Dojeli jsme unavení, ale s novými poznatky a zážitky.

Aleš Matoušek, E4
20.10.2012


Učebna pohonů - první měření Laboratoř elektrických pohonů již v provozu

Ačkoliv nová laboratoř elektrických pohonů v prostorách školy vzniká postupně a zatím je zkompletováno jen první pracoviště, žáci třídy E4 si 9. října premiérově vyzkoušeli první úlohu - řízení asynchronního motoru s frekvenčním měničem. Jakkoli se to může zdát snadné, jen s nastavením způsobu řízení motoru (z ovládacího panelu či z počítače) se žáci pořádně zapotili. Projekt financovaný EU z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ještě není ani v polovině - pracovišť bude celkem šest - ale již nyní lze zrealizovat první úlohy podle nových vzdělávacích modulů.

Ing. Pavel Kobrle, foto Jan Petráček, E4
10.10.2012


Diagnostické stoly Předání prvního stolu elektronické diagnostiky do provozu

Dne 29.8.2012 firma SPEA servis předala první stůl diagnostiky elektropohonů do provozu. Studenti a odborní učitelé dostali k dispozici nové moderní pracoviště, které dodavatelská firma vyvinula spolu s odbornými učiteli elektrotechniky. Během dvou let se učebna naplní dalšími pěti diagnostickými stoly, přičemž každý další bude odlišný od předešlého a vždy přinese další expertní vrstvu pro odbornou výuku diagnostiky elektropohonů. Z proběhlého předání a následného školení učitelů přinášíme fotoreportáž.

Ing. Pavel Votrubec
10.9.2012


Diagnostické stoly První stůl elektronické diagnostiky SPŠ Resslova je na světě

V rámci evropského projektu „Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů do praktické výuky technických předmětů“ vznikají unikátní výukové stoly pro naši novou laboratoř elektronické diagnostiky. Učitelé Petr Svoboda a Ing. Pavel Votrubec navštívili dne 9.8.2012 výrobní prostory firmy SPEA v Teplicích a byli seznámeni s prvním prototypem stolu. Tento dvouletý evropský projekt přinese studentům oboru Elektrotechnika pět nových unikátních elektronických diagnostických stolů, které vyvíjí firma SPEA ve spolupráci s odbornými učiteli SPŠ Resslova. Přinášíme fotoreportáž z proběhlé exkurze.

Ing. Pavel Votrubec
12.8.2012


První monitorované období

Za první monitorované období realizovaného projektu "Aktivní výuka technických předmětů" se podařilo nastavit procesy projektu, zrealizovalo se výběrové řízení a byla nastavena spolupráce s vítězným dodavatelem, kterým se stala SPEA – sdružení podnikatelů.

Všichni zapojení učitelé odborných předmětů i učitel AJ aktivně spolupracovali na přípravě nových vzdělávacích modulů a po celé první monitorované období projektu připravovali podklady pro vybíraného dodavatele tak, aby bylo možno zahájit spolupráci v co možná nejkratším termínu.

Jako doplňkové aktivity celého projektu byly zvoleny odborné exkurze žáků. Od zahájení realizace projektu se podařilo zrealizovat celkem 2 exkurze (vložit odkaz).

Květen 2012


Elektromotory ATAS Náchod a elektrárna Trutnov-Poříčí Exkurze E3 do Náchoda a Trutnova

V pondělí 26. března se brzy ráno třída E3 sešla na ústeckém západním nádraží, aby společně s třídním Ing. Pavlem Kobrlem, zástupcem ředitele Mgr. Pavlem Novákem a Ing. Václavem Votrubcem vyrazila na dvoudenní exkurzi do východních Čech a Podkrkonoší. Po dlouhé dohodě s pokladním o našem cíli výpravy náš třídní učitel zakoupil skupinovou jízdenku a my mohli vyrazit za dobrodružstvím.

Vlak vyrazil za včas, bez zpoždění a na následujících dvou stanicích přistoupili zbylí spolužáci s pořádnou dávkou energie.

Bez zpoždění dorazil vlak do Poděbrad, kde jsme měli půl hodiny čas před příjezdem rychlíku z Prahy. A tak jsme se vyrazili podívat, kde náš třídní studoval. Před poděbradským zámkem jsme udělali skupinovou fotku u sochy Jiřího z Poděbrad.

Po návštěvě Poděbrad jsme se vydali směr Náchod, kde nás čekala odborná exkurze ve firmě ATAS Náchod. Viděli jsme zde výrobu různých typů motorů. Pan průvodce nás provedl všemi částmi výroby, od ražby plechů do motorů až po finální produkt firmy. Po dvouhodinové exkurzi jsme poděkovali za prohlídku firmy, udělali foto před vrátnicí a odešli jsme navštívit místní dominantu, zámek Náchod. Na zámku jsme mohli vidět dva mlsné medvědy, kteří žebrali o něco k jídlu.

Po posilnění jsme se vydali podívat na centrum a vydali jsme se směr hlavní nádraží, odkud jsme vyrazili do Teplic nad Metují. I zde jsme měli naplánovaný nabitý program a prošli jsme si Teplické a Adršpašské stěny. Skoro za tmy jsme dorazili do penzionu v Podskalí, kde na nás čekala výborná večeře.

Druhý den ráno jsme vstali kolem osmé ráno, nasnídali se, poklidili a vydali jsme se na nádraží, odkud nás motorový vlak odvezl do města Trutnova. Kousek od nádraží se nacházel hlavní cíl naší cesty, menší uhelná elektrárna a teplárna Poříčí. Na tuto prohlídku jsme se velice těšili.

Na začátek naší prohlídky nám pustili ukázkové video o principu elektrárny a poučili nás o historii. Po shlédnutí videa jsme se vydali na samotnou prohlídku elektrárny, kde si nás převzali dva průvodci, kteří si nás rozdělili do dvou skupin. Po téměř dvouhodinové exkurzi, která byla vyčerpávající a hlavně poučná, jsme se vydali na oběd do místní hospůdky, kde jsme se pořádně posilnili na naši zpáteční téměř pětihodinovou cestu do Ústí nad Labem.

Domu jsme dorazili kolem sedmé hodiny večerní, obohaceni o spoustu nových informací a zkušenosti.

Jan Petráček, žák E3
10.4.2012


Exkurze Mladá Boleslav 2012 - A3, A4 Exkurze do Škodovky Mladá Boleslav

Ve dnech 26. a 27.3.2012 žáci čtyř třídy naší školy navštívili depozitář Muzea Škoda Mladá Boleslav, který sídlí v původní výrobní hale Laurint-Klement a na úvod shlédli film o historii vývoje našeho největšího výrobce automobilů Škoda Volkswagen Mladá Boleslav. Historie našeho českého závodu začala značkou Laurint-Klement a výrobou motorových kol. První auto se jim podařilo vyvinout a vyrobit roku 1905 a od té doby se výroba postupně úspěšně zvyšovala a vyvíjela. Díky sportovním a cestovatelským úspěchům se dařilo zvyšovat zájem o českou značku. V dnešní době „Škodovka“ zaměstnává 26 000 lidí a vyrábí šest typů automobilů. Studenti následně absolvovali vlastní exkurzi, kde si prohlédli tři výrobní haly - lisovnu se svařovnou, motorárnu a jako poslední halu s kompletační linkou na Fabie. Bohužel ve výrobně se nesmí fotografovat a tak je přiložená fotografie pouze z depozitáře.

Ing. Pavel Votrubec
28.3.2012


Zahájení projektu

Dne 2.1.2012 škola oficiálně zahájila projekt "Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů do praktické výuky včetně přípravy zázemí pro aktivní praktické zapojení žáků do výuky technických předmětů" (zkrácený název projektu "Aktivní výuka technických předmětů").

Cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky odborných předmětů oboru Elektrotechnika 26-41-M/01 a zkvalitnění mezipředmětových vazeb teoretické výuky a praxe.

V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací moduly praktické výuky reflektující technický pokrok dnešní doby a to i v anglickém jazyce. V souvislosti s aplikací nových vzdělávacích modulů do výuky bude vybavena laboratoř elektrických pohonů a automatizace pro praktickou výuku, ve které bude vytvořeno 5 žákovských pracovišť pro výuku technických oborů včetně pracoviště pedagoga.

Projekt řeší všechny současné potřeby žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků oborů Elektrotechnika. Žáci poznají nové moderní technologie, budou mít možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým výcvikem, rozšíří své znalosti anglického jazyka o technickou terminologii a získají větší přehled o svém uplatnění na trhu práce.

Celý projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financování z ESF. O projekt se stará realizační tým složený ze 3 učitelů odborných předmětů, učitele AJ, projektové manažerky, vedoucího projektu a účetní projektu.

Leden 2012