REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÝCH PLOCH - STŘÍBRNÍKY - Výstupní 2

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

od 9. ledna 2023 začne probíhat rekonstrukce parkovacích a přístupových ploch v přední části budovy. Hlavní vstup do budovy školy bude nezbytně nutnou dobu uzavřen. Přístup je umožněn pouze žákovských vstupem v zadní části budovy ( sledujte nápisy a informační cedule na budově školy). V případě problémů kontaktujte sekretariát nebo vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Nadace ČEZ - spolupráce se školou RES STŘ

Díky spojení finančních prostředků školy a Nadace ČEZ regiony se nám podařilo zkvalitnit podmínky praktického vyučování pořízením nejmodernější frézy plošných spojů v hodnotě téměř 800 000,- Kč.  Fréza bude mít široké využití, jak pro ročníkové práce žáků, tak pro zkvalitnění praktického vyučování všech elektro oborů. Pomocí frézy bude vytvářena řada učebních pomůcek.

Každá moderní učební pomůcka pomáhá zkvalitnit výuku na naší škole a přiblížit žáky reálnému pracovnímu prostředí ve firmách.

Dne 13.09.2022, Jaroslav Mareš


ADAPTAČNÍ KURZ 2022 RES STŘ
Tak jako v minulých letech i letos zahájili žáci prvních ročníků školní rok  adaptační  kurzem „NAUČME SE TOLERANCI“. Od 5. do 9. září vyjelo  310 žáků obou středisek naším školy  vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu po  Máchově kraji. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., O.P.S Techniku budoucnosti pomoc při finančním zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil, ale  byl bohužel krátký.

Dne 08.09.2022, Jaroslav Mareš


ŠKOLNÍ ROK KONČÍ RES STŘ

Vážení žáci všech ročníků,

na závěr školního roku bych vám chtěl poděkovat za úspěšné zvládnutí aktivit v projektovém týdnu, které určitě obohatily vaše vzdělávání.

Jménem všech pracovníků a vedení školy vám přejeme hezké prázdniny a pohodový návrat do školy.

Dne 29.06.2022, Jaroslav Mareš


Maturitní vysvědčení a výuční listy RES STŘ

V uplynulých 14ti dnech proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních  listů v obřadní síni Městského obvodu Severní Terasa. Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme.

Dne 29.06.2022, Jaroslav Mareš


Prváci na Dlouhých Stráních RES

V úterý 21. 6. 2022 se žáci tříd S1A a E1A zúčastnili exkurze v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách. V přednáškovém sále žákům proškolený instruktor vysvětlil, jak elektrárna funguje a ukázal Francisovu reverzní turbínu, která se používá k výrobě elektrické energie. PVE Dlouhé stráně používá turbíny dvě, každou o výkonu 325 MW a jedná se o největší turbíny v Evropě. Horní část turbín si žáci mohli prohlédnout v přístupné části elektrárny umístěné v podzemí těsně pod dolní nádrží.

Prohlédli jsme si horní i dolní nádrž, ke kterým byla krátká přednáška, společně jsme se vyfotili a obdivovali výhled na kopce Hrubého Jeseníku, včetně nejvyššího bodu Praděd, s nadmořskou výškou 1491 m.n.m. Do Jeseníků jsme přijeli již v pondělí 20. 6. 2022 a odpoledne jsme strávili aktivně v bazénu, posilovně a wellness centru, které bylo součástí ubytování. Společně strávený čas jsme tak využili nejen ke vzdělávání, ale i k sportovnímu vyžití a relaxaci.

Dne 23.06.2022, Pavel Novák


Poslední závod modelů aut z projektu H2AC4schools RES

V sobotu 21. 5. 2022 se žáci naší školy Denis Milko a Matěj Poláček s učitelem praxe p. Baranem, zúčastnili 4. závěrečného závodu modelů aut poháněných elektrickými a vodíkovými akumulátory v rámci Německo-českého projektu H2AC4School. Ten se  tentokrát konal v německém městě Chemnitz. Zúčastnilo se týmy ze 13 škol Německa a Česka.

Před vlastním závodem byla provedena přísná technická prohlídka autíček z důvodu dodržování technických omezení. Závod byl odstartován v 11:30 h. a ukončen v 17:30 hodin. V podstatě v závodě nešlo až tak o rychlost autíček, ale o počet ujetých kol, závislých na výdrži akumulátorů, které se během závodu nesměly dobíjet. Proto týmy musely taktizovat způsobem jízdy, krátkými přestávkami v depu, aby tak udrželi akumulátory co nejdéle funkční. V závěru závodu už bylo na závodní dráze pouze 6 autíček. Po ukončení závodu bylo vyhlášení vítězů a též byly vyhodnoceny nejlepší autíčka z hlediska designu, ale i vnitřního technického zpracování.

Náš tým v tomto závodě sice kvůli předčasnému vypovězení funkce akumulátorů nedosáhl na přední příčky, výsledek však tým přijal sportovně a užil si pěknou závodní, ale hlavně přátelskou atmosféru mezi německými a českými studenty středních škol.

Miroslav Baran

Dne 31.05.2022, Pavel Novák