Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Výsledky 1. kola přijímacího řízení RES STŘ

Byly vyhlášeny výsledky prvního kola přijímacího řízení, najdete je v těchto souborech:

Rozhodnutí si uchazeči mohou vyzvednout osobně v prvním patře střediska Resslova na studijním oddělení, rozhodnutí pro obory střediska Stříbrníky je možné také vyzvednout na sekretariátu střediska Stříbrníky. Při té příležitosti můžete také ihned odevzdat svůj zápisový lístek . Ten musí být odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků, poté platnost přijetí zaniká. Po sečtení odevzdaných zápisových lístků může ředitel vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení pro doplnění zbylých míst.

Dne 22.04.2015, Pavel Novák


Krajské kolo SOČ a 4AP STŘ

Dne 16.4.2015 se tři žáci ze třídy 4AP a jeden ze třídy A3 zúčastnili krajského kola sotěže SOČ. Celkem získali dvě 1. místa, jedno 2. místo  a jedno 3. místo. Lukáš Nebohý získal 1. místo s prací Implementace softwarových procesorů PicoBlaze a MicroBlaze v obvodech FPGA a Tomáš Kosťov 2. místo s prací dopravník v kategorii 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Jan Kalina se umístil na 1. místě s prací Fraktální množiny v kategorii 1. matematika a statistika. Lukáš a Jan tak budou reprezentovat školu na celostáním kole této soutěže 15. a 16.6.2015 v Plzni. Zmiňované 3.místo vybojovala dvojice žáků Kryštof Endler a Jan Kalina s prací Ovládání robot - kit AREXX AAR-04 taktéž v kategorii číslo 10. Všem žákům patří naše blahopřání.


Dne 20.04.2015, Martin Tůma


Soutěž technické tvořivosti 2015 RES

Dne 09. 04. 2015 se uskutečnil další ročník Soutěže technické tvořivosti . V tomto roce se přihlásilo do soutěže deset zájemců, kteří soutěžili s osmi pracemi ve třech z pěti vyhlášených kategorií. Technik budoucnosti, o. p. s. vyhlásila tyto kategorie:

1. Strojírenství a doprava – obsazeno, 2 práce

2. Elektrotechnika – obsazeno, 5 prací

3. PC – obsazeno, 1 práce

4. Modely - neobsazeno

5. Fotografie a kresba - neobsazeno


V kategorii "Strojírenství a doprava“ nebylo uděleno první místo, žák Michal Kormunda ze třídy D4 získal s prací „Cyklochopper“ druhé místo.

V kategorii "Elektrotechnika" žák třídy A3 Tomáš Kosťov za práci „Pásový dopravník“ získal první místo, které v této kategorii rovněž získal žák 1. ročníku (třída E1B) Aleš Vykouk s prací „Skladový manažer“. Druhé místo obsadila dvojice T. Kosťov a P. Holický (oba A3) s „Meteorologickou stanicí“. Na třetím místě v této kategorii skončil Václav Krycner (E1B) s prací „Hlasem ovládaná místnost“.

V kategorii „PC“ nebyla udělena žádná cena.

O pořadí v soutěži technické tvořivosti rozhodovala porota ve složení Ing. Vlastimil Sekal – předseda poroty a zástupce o. p. s. Technik budoucnosti, Ing. Blanka Urbánková a Petr Svoboda. Vítězové obdrží od školy a obecně prospěšné společnosti Technik budoucnosti zajímavé a hodnotné ceny. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 16.04.2015, Pavel Novák


Třída A4 na exkurzi v nové továrně Energizer RES

Dne 9.4.2014 navštívili studenti čtvrtého ročníku třídy A4 historicky poprvé nově vybudovanou továrnu na „holítka“ v Nových Modlanech u Teplic. Závod firmy Personna International CZ s.r.o , který patří do nadnárodního koncernu Energizer, vyrábí holítka všeho druhu. Podle vyslechnutých informací závod produkuje až 150 000 holítek desítek typů denně. Sama mateřská firma má nejstarší 130 letou historii výroby holítek na světě. Část produkce je soběstačná v teplickém závodě a asi třetina produkce se dováží ze sesterských závodů. Závod je dělen na tři oblasti. Nejdříve oblast vstřikovacích  lisů, druhá oblast je montážní část, kde se holítka kompletují a ve třetí oblasti jsou balicí linky pro expedici pro Evropu. Studenti z A4 si měli možnost projít a podrobně prohlédnout všechny tři oblasti. Na závěr obdrželi zkušební vzorky holítek s sebou.


Z proběhlé exkurze přinášíme i obrazovou reportáž poskytnutou pracovnicí závodu, studenti sami nesmějí obrazové záznamy výrobních linek pořizovat. Výrobním závodem nás provázel a poskytoval odborný výklad Engineering Manager, pan Libor Hrnčiřík.

Ing. Pavel Votrubec

Dne 14.04.2015, Pavel Novák


SKF – švédský výrobce valivých ložisek na SPŠ v Ústí nad Labem RES

Dne 09. 04. 2015 proběhla na SPŠ ve středisku Resslova další významná akce nad rámec učebních osnov daných školním vzdělávacím programem. Pozvali jsme mezi nás pracovníka významné švédské firmy SKF , která pokrývá více než 20 % trhu valivých ložisek na celém světě. Pan Julius Fiala přijel v tzv. SKF TRUCKU , velkém dodávkovém automobilu vybaveném potřebným technickým zařízením pro praktické ukázky, které následovaly po cca hodinové přednášce.


Náplň:
1. Historie valivých ložisek
2. Historie švédské firmy SKF
3. Rozdělení valivých ložisek
4. Použití valivých ložisek
5. Montáž a demontáž valivých ložisek
6. Mazání valivých ložisek
7. Životnost valivých ložisek
8. Těsnění ložiskového prostoru
9. Prohlídka – exkurze SKF TRUCK (přistavený na dvoře školy)

Akce se zúčastnily třídy S4, D4, S3 a D3, které mají problematiku valivých ložisek a jejich mazání i v maturitních tématech. Obrázky jsou ve fotogalerii.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 10.04.2015, Pavel Novák


Třídní schůzky RES STŘ

Příští týden se na naší škole budou konat rodičovské (třídní) schůzky. Na středisku Resslova to bude v úterý 14. 4. 2015  v době 16:30 - cca 18:00 h. Nejdříve v době 16:30 - cca 17:10 h proběhnou schůzky rodičů v učebnách jednotlivých tříd s třídními učiteli a potom budou individuální pohovory mezi rodiči a vyučujícími jednotlivých předmětů.Rozpis rozmístění jednotlivých vyučujících obdrží rodiče od třídních učitelů.

Ve středisku Stříbrníky se třídní schůzky konají ve středu dne 15. 4. 2015 od 16:30 do 18:00. Unie rodičů od 16:00 v C127. Rozpis jednotlivých tříd a vyučujících bude vyvěšen v prostorách školy (u vchodu a v každém patře).

Těšíme se na setkání a děkujeme za spolupráci s naší školou.

Dne 07.04.2015, Pavel Novák

Odkazy


Aktuality