Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

2. místo ve Stodu STŘ

V letošním roce jsme se opět zúčastnili již 9. ročníku celostátní soutěže elektroniků GES-electronics-CUP 2015, které pořádá Střední odborné učiliště Domažlice na svém odloučeném pracovišti ve Stodu u Plzně.

Do soutěže se zapojilo celkem 28 žáků ze 14 elektrotechnických středních škol. Naši žáci Daniel Hrtánek 3MS a Rostislav Kubín 4MS obsadili celkové 2. místo. V jednotlivcích pak 3. a 4. místo.

Za tento perfektní výkon jim děkujeme a poděkování také patří učitelům odborného výcviku Jaroslavu Šírovi a Zdeňku Královi, kteří žáky na tuto soutěž skvěle připravili.


Dne 26.03.2015, Martin Tůma


Úspěch našich žáků na Autodesk Academia Design 2015 RES

V pátek 20. 3. a v sobotu 21. 3. 2015 se na SPŠ strojnické v Plzni konala mezinárodní (vzhledem k účastníkům ze Slovenska) soutěž Autodesk Academia Design 2015. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola Ondřej Novák ze třídy S2A v kategorii 2D konstruování AutoCAD a Martin Topš ze třídy S3 v kategorii 3D modelování INVENTOR.

Ondřej Novák se v konkurenci 24 účastníků umístil na vynikajícím 2. místě, Martin Topš rovněž nezklamal a skončil na patnáctém místě z 25 soutěžících. Naše střední průmyslová škola se tak po loňských významných úspěších opět zařadila v této oblasti mezi nejlepší TOP průmyslovky v ČR.

Vedení školy společně s vedením o. p. s. Technik budoucnosti odmění tyto úspěšné reprezentanty naší školy.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 24.03.2015, Pavel Novák


Další důležitý krok v životě školy RES STŘ

Prohloubení spolupráce s UJEP Ústí nad Labem

 

Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem se stala dne 19. 03. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu a současně i fakultní školou Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem.

Tento slavnostní akt je vyvrcholením dlouhodobé intenzivní spolupráce školy a fakult UJEP.

Slavnostní setkání proběhlo ve čtvrtek 19. března 2015 v ředitelně SPŠ za účasti děkanů a proděkanů obou fakult, ředitele a zástupců ředitele SPŠ, politických představitelů a pracovníků odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zde také došlo k podpisu partnerských smluv mezi zúčastněnými subjekty.

 Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru školství je zvláště významná při formování nové generace technicky  a přírodovědně vzdělaných odborníků, podpoře talentovaných žáků a studentů, zvyšování kvality výuky a zájmu o studium přírodovědných a technických oborů včetně  realizace vzdělávacích projektů.

SPŠ se stala významným partnerem těchto fakult při přípravě žáků a studentů pro vysokoškolské studium technického i přírodovědného zaměření (strojírenství, elektrotechnika, informatika, matematika, fyzika) v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

V rámci této spolupráce budou na škole podporovány zejména obory strojírenské, elektrotechnické a informačních technologií. Spolupráce vzniká i na základě vzrůstající poptávky  sociálních partnerů smluvních stran (především průmyslových závodů a firem) po odborném vzdělání potenciálních zaměstnanců.

Spolupráce znamená podporu zájmu středoškolských studentů (žáků) o technické a přírodovědné obory vyučované na SPŠ formou nabízených odborných přednášek a seminářů i dalších prezentačních akcí obou fakult UJEP.


Hlavní oblasti činnosti Fakultních škol:

  • vyhledávání talentovaných středoškolských studentů a práce s nimi
  • spolupráce vedení partnerů na dalším rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání v rámci Ústeckého kraje
  • zkvalitnění výuky žáků na SPŠ formou odborných přednášek a seminářů
  • odborné soutěže
  • sdílení učeben a odborných pracovišť partnerů
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských pedagogů
  • spolupráce středoškolských a vysokoškolských pedagogů
  • spolupráce mezi pedagogy v oblasti zadávání bakalářských a diplomových prací
  • vzájemná pomoc obou škol při nerovnoměrnostech ve výuce formou externích vyučujících

Dne 20.03.2015, Jaroslav Mareš


Drogová prevence - Revolution Train v Praze RES

Žáci tříd A2 a  D3 se dne 17. března zúčastnili multimediálního projektu "REVOLUTION TRAIN" v PRAZE. Tento projekt prevence návykových látek se snaží silou osobního prožitku zprostředkovat mladým lidem rizika užívání drog a jejich následků. I žáci se shodli, že na toto téma poprvé viděli něco jiného než "suchou" přednášku ve škole.

Dne 20.03.2015, Pavel Novák


A3 ve FESTu a na Fakultě elektrotechnické ČVUT RES

Dne 23.2.2015 podnikla třída A3 s třídním učitelem Ing. Pavlem Kobrlem exkurzní autobusový zájezd do Prahy. Dopoledne navštívila v Modřanech firmu Festo, která se specializuje na elektropneumatické a elektrohydraulické systémy. Žáci byli pracovníkem firmy Ing. Filipem Škeříkem seznámeni s programem firmy, školicím střediskem a prohlédli si různá pracoviště pro modelování úloh. Také si vyzkoušeli ovládání některých zapojení. Protože téměř vše už znali z laboratoře Festa ze školy, dařilo se jim velmi dobře.

Volný čas využila skupina k pětikilometrové turisticko-historické procházce po Bílé Hoře. Chlapci navštívili památník osudné bitvy v roce 1620 a oboru Hvězdu s letohrádkem.

Následoval přesun na Elektrotechnickou fakultu ČVUT do Dejvic, kde se třídy ujal pracovník katedry elektrických pohonů a trakce Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. a provedl ji několika laboratořemi. Ve zkušebně velmi vysokých napětí viděli žáci zkoušení izolantů bleskovými výboji, v laboratoři elektrotechnologie pájení mikroobvodů. V laboratořích elektrických strojů a pohonů se pak seznámili s řízením asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů, vyvinutých a naprogramovaných na fakultě. Věříme, že řada žáků naší školy, která je fakultní školou této prestižní univerzity, bude na FELu v budoucnu úspěšně studovat.

Dne 20.03.2015, Pavel Novák


Žáci A3 úspěšně absolvovali semináře firem FESTO a CHVALIS RES

Ve dnech 9.3. až 12.3.2015 proběhly dva semináře pro třídu A3. Dvacet žáků absolvovalo seminář Úvod do pneumatiky PN111 od firmy FESTO. Obsahem semináře je teorie,  simulace a zapojování 18 praktických úloh. Na závěr studenti absolvovali test ze znalostí teorie. Pro simulaci úloh byl využit software firmy FESTO  FluidSim ver.4.2. Celá třída pak prošla školením hydrauliky v naší partnerské firmě Chvalis v Hoštce. 

V pneumatice uspělo 18 žáků a v hydraulice pak všichni zúčastnění žáci, což je výjimečný výsledek. Všichni úspěšní žáci získali na své dovednosti mezinárodně platné certifikáty.


Dne 19.03.2015, Pavel Novák

Odkazy


Aktuality