Vážení uchazeči o vzdělávání a rodiče,

srdečně vás zveme na naše DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jejich termíny najdete pod tímto odkazem.

ADVENTNÍ MĚSÍC RES STŘ

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme pohodový adventní měsíc


Popis není dostupný.

Dne 27.11.2022, Jaroslav Mareš


Exkurze A4 ve firmě Edgewell RES

Žáci třídy A4 se ve středu 2. listopadu vypravili do firmy Edgewell v Modlanech. V závodě, ve kterém pracuje na 900 lidí ve třech stěnách, vyrábějí holítka. Většina výrobních linek je plně automatizována, takže pro žáky v oboru automatizace ideální příležitost vidět svůj obor v praxi.

Při výkladu byl použit školní průvodcovský set a setkal se s velmi kladnou odezvou z obou stran. Žáci měli skvělý a srozumitelný poslech a průvodci prý ještě nikdy neviděli skupinu tak zabranou do odborného výkladu v provozu.

Ing. Pavel Votrubec

Dne 07.11.2022, Pavel Novák


VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ 2022 RES STŘ

V plném běhu jsou každoroční propagační akce pro žáky základních škol, jejich rodiče  a zájemce o vzdělávání. Po Ústí nad Labem jsme pokračovali v Děčíně (foto), dnes a zítra v Teplicích (foto), nakonec Litoměřice a poté v listopadu – lednu několik dnů otevřených dveří a ukázkových dnů.

Zároveň připravujeme akce přímo na základních školách a v naší škole ve spolupráci s vedením základních škol. Děkujeme všem zájemcům za návštěvy stánků a budeme se těšit na osobní setkání ve škole.

Dne 16.10.2022, Jaroslav Mareš


DEN PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL RES STŘ

Student Cup Správy železnic 2022

Dne 4. října se na naší škole konala akce Student Cup Správy železnic 2022. Jedná se o sportovně-vzdělávací projekt na podporu technických oborů, určený žákům 7. až 9. tříd základních škol. Pomáhá žákům základní školy při výběru budoucího povolání i při hledání profesní dráhy.

Projekt zajímavou a zábavnou formou představuje nejen jednotlivé technické profese Správy železnic, ale také obory a zaměření střední školy. Této akce, která se konala ve venkovních prostorech střediska Stříbrníky, se zúčastnilo cca 200 žáků základních škol z Ústí nad Labem. Den plný zábavy, soutěží a her byl zakončen vyhlášením vítězů, předáním pohárů, medailí a hodnotných cen.

Tento den si perfektně užili nejen žáci základních škol, aletaké vybraní žáci naší školy. Děkujeme Správě železnic za tuto akci a těšíme se již na další ročník 2023.

Dne 06.10.2022, Jaroslav Mareš


Mondi koutky ve škole RES STŘ

Další příklad dobré  spolupráce naší školy a firmy

Jedním z atributů vzdělávání na naší škole je vytvářet příjemné prostředí pro žáky školy. Díky dobré spolupráci a úzkým kontaktům školy a firmy MONDI Štětí se podařilo propojit finanční prostředky školy a finanční dotaci od firmy Mondi. Výsledkem je vybudování studijních koutků pro volný čas žáků na obou pracovištích školy.

Vybavení a vzhled obou koutků si navrhovali žáci sami, celou akci pouze koordinovaly kolegyně Benešová a Jelínková. Z několika návrhů jednotlivých žáků vznikl celkový koncensus, z kterého vzešlo výsledné řešení k realizaci.

Oba prostory jsme slavnostně otevřeli se zástupci firmy v pondělí 3. 10. 2022. Žáci je mohou využívat jak před, tak i po vyučování, ale i v době svého volna. Vybavení budeme průběžně doplňovat podle přání žáků.

Dne 06.10.2022, Jaroslav Mareš


Středoškolský atletický pohár RES STŘ

 Dne 22.9. se konal oblastní přebor středních škol v atletice. Z naší školy se tohoto závodu zúčastnilo 12 žáků a vybojovali 2. místo z 5ti škol. Velké poděkování patří všem zúčastněným, nicméně velkou zásluhu na tomto výsledku mají: Adam Císař (1ES), Matyas Köszegi (2ED), Lukáš Hora (E2), Patrik Carska (2ITB) a Tomáš Bešťák (2ITB). I přesto, že naše škola skončila druhá, vysokým počtem získaných bodů postupuje do Krajského kola, které se uskuteční na začátku října opět na stadionu v Ústí nad Labem. 


Dne 26.09.2022, Martin Tůma