Vážení uchazeči o studium,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří v obou střediscích naší školy. Podrobnosti o termínech naleznete pod tímto odkazem nebo v horním menu Pro uchazeče. Zde naleznete také temíny ukázkových dnů, na kterých můžete okusit atmosféru naší školy na vlastní kůži.

Nezapomeňte také na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března. Aktuální verzi přihlášky ke studiu na SŠ naleznete zde.

Kriteria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 zveřejní ředitel školy nejpozději do konce ledna 2019.

Příkladná spolupráce školy a firmy RES STŘ

Prvky duálního systému se daří naplňovat

Naše škola má velmi dobrou spolupráci s firmami v řadě oblastí. Jednou z velmi důležitých oblastí je realizace praxí a odborného výcviku u učebních oborů. Krásným příkladem dobré spolupráce je vytvoření žákovského pracoviště u firmy Monzas, spol. s r.o. Žáci si na tomto pracovišti pod odborným vedením pracovníků firmy natrénují zapojení automatizačních prvků s odzkoušením funkčnosti. Teprve poté, co je vše plně funkční, přecházejí k zapojování zabezpečovacích prvků do ostrého provozu.

Děkujeme vedení firmy za vstřícnost a podporu vzdělávání žáků naší školy.

Dne 25.10.2018, Jaroslav Mareš


Staň se na jeden den dispečerem RES

Dne 11. října 2018 pořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o. motivační akci "Staň se na jeden den dispečerem CDP", která se konala v Praze na Balabence. Bylo vybráno 5 studentů středních škol z celé České republiky. Mezi vybranými byl i Petr Kvapil (třída D3), který studuje na naší SPŠ.

Akce začala seznámením, co studenty všechno tento den čeká. Nejdříve si vyzkoušeli řízení vlaků v úseku Praha-Kolín, následně si prošli jednotlivé části železniční budovy, ve kterých probíhá samotný provoz. Na konci bylo studentům navrhnuto stipendium u SŽDC s tím, že během studia mohou složit zkoušky na výhybkáře. Úspěšní studenti obdrželi od vedení SŽDC certifikáty. Akce byla velkým přínosem pro jeho budoucnost.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 25.10.2018, Pavel Novák


CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STŘ

Velký úspěch našich žáků v celostátní soutěži středních škol

Ve dnech 9 a 10. října 2018 se žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby zúčastnili celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ v Karlových Varech a v umístili se na krásném 3. místě.

Do soutěže se zapojilo celkem 14 logistických a dopravních škol z celé České republiky. Soutěž byla založena nejen na znalostech z dopravy, logistiky, ekonomiky a logických úloh, ale také na zpracování a prezentaci zadaných témat z oblasti logistiky v českém i anglickém jazyce. Celému týmu gratulujeme. Poděkování patří také kolegům, kteří žáky na soutěž připravili.

Dne 12.10.2018, Jaroslav Mareš


Závody v přespolním běhu RES STŘ

Naši žáci ve složení Vítek Pavel (S2A), Reichl Tomáš (S1A), Králík Pavel (S1B), Langmaier Zdeněk (D3), Stuchlý Tomáš (3ITB) a Gabriel Jan (S2A), se dne 2.10.2018 zúčastnili okresního finále v přespolním běhu, kde obsadili první místo a kvalifikovali se do krajského finále.


Závodů se zúčastnily i naše dívky ve složení Kalousová Tereza (A4), Balcarová Eva (D2), Černá Karolína (2MP), Koňasová Tereza (2MP) a Slavíková Kateřina (2MP). Nejrychlejší dívkou z celého startovního pole byla naše žákyně Tereza "Raketa" Kalousová. O výsledku družstva rozhodoval součet pořadí závodnic v cíli a naše žákyně si doběhly pro krásné třetí místo.


Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 9. 10. 2018 a kluci z Resslovky si v něm doběhli pro krásné druhé místo. Našim žákům a žákyním děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Václav Šonka

Dne 11.10.2018, Pavel Novák


Nová hesla pro rodiče RES STŘ

Vzhledem k přechodu na novou verzi zastřešující aplikace Školní login musí být přegenerována všechna hesla rodičů v systému - změna nastane nejpozději od pondělí 8. října. Očekávejte tedy, že žáci přinesou začátkem příštího týdne domů vytištěné nové heslo. Hesla žáků zůstávají v platnosti.

Za problémy se změnou se omlouváme.

Dne 04.10.2018, Pavel Novák


ADAPTAČNÍ KURZ žáků prvních ročníků RES STŘ

Dobrou tradicí naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjeli žáci obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech. Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Kurzu se zúčastnili téměř všichni žáci prvních ročníků. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a firmě Pierburg za finanční zajištění akce. Cena pro žáky za pobyt tak byla přijatelná.

Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2018, Jaroslav Mareš