Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Druhé kolo přijímacího řízení RES STŘ

Ředitel vyhlásil kriteria 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2015/2016. Přihlášky mohou uchazeči o studium podávat do 27. května. Výsledky budou vyhlášeny 3. června 2015.

Dne 14.05.2015, Pavel Novák


Další velké úspěchy žáků SPŠ z Resslovy ulice v soutěžích na celostátní úrovni RES

Dne 23. 04. 2015 se na SPŠ v Hradci Králové konal 14. ročník celostátní soutěže „Počítačové modelování a kreslení“ pořádaný firmou 3E PRAHA ENGINEERING , a. s.

Naši školu reprezentovali žáci Ondřej Novák, Vít Doležal (oba S2A), Jakub Čechlovský a Martin Topš (oba S3).

V soutěži středních škol (bylo jich celkem 14) v  kategorii 2D obsadila naše škola vynikající 2. místo . V soutěži jednotlivců obsadil v kategorii 2D Vít Doležal 3. místo a Ondřej Novák 7. místo, v kategorii 3D obsadil Jakub Čechlovský 4. místo.

Ing. Vlastimil SEKAL, zástupce ředitele

Dne 13.05.2015, Pavel Novák


Dračí lodě 2015 RES

Dne 1.5.2015 obsadil tým sestavený Petrem Paskou 2. místo v závodě posádek SŠ na dračích lodích. Startovné bylo hrazeno z prostředků o. p. s. Technik budoucnosti.

Dne 05.05.2015, Pavel Novák


Výsledky 1. kola přijímacího řízení RES STŘ

Byly vyhlášeny výsledky prvního kola přijímacího řízení, najdete je v těchto souborech:

Rozhodnutí si uchazeči mohou vyzvednout osobně v prvním patře střediska Resslova na studijním oddělení, rozhodnutí pro obory střediska Stříbrníky je možné také vyzvednout na sekretariátu střediska Stříbrníky. Při té příležitosti můžete také ihned odevzdat svůj zápisový lístek . Ten musí být odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků, poté platnost přijetí zaniká. Po sečtení odevzdaných zápisových lístků může ředitel vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení pro doplnění zbylých míst.

Dne 22.04.2015, Pavel Novák


Krajské kolo SOČ a 4AP STŘ

Dne 16.4.2015 se tři žáci ze třídy 4AP a jeden ze třídy A3 zúčastnili krajského kola sotěže SOČ. Celkem získali dvě 1. místa, jedno 2. místo  a jedno 3. místo. Lukáš Nebohý získal 1. místo s prací Implementace softwarových procesorů PicoBlaze a MicroBlaze v obvodech FPGA a Tomáš Kosťov 2. místo s prací dopravník v kategorii 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Jan Kalina se umístil na 1. místě s prací Fraktální množiny v kategorii 1. matematika a statistika. Lukáš a Jan tak budou reprezentovat školu na celostáním kole této soutěže 15. a 16.6.2015 v Plzni. Zmiňované 3.místo vybojovala dvojice žáků Kryštof Endler a Jan Kalina s prací Ovládání robot - kit AREXX AAR-04 taktéž v kategorii číslo 10. Všem žákům patří naše blahopřání.


Dne 20.04.2015, Martin Tůma


Soutěž technické tvořivosti 2015 RES

Dne 09. 04. 2015 se uskutečnil další ročník Soutěže technické tvořivosti . V tomto roce se přihlásilo do soutěže deset zájemců, kteří soutěžili s osmi pracemi ve třech z pěti vyhlášených kategorií. Technik budoucnosti, o. p. s. vyhlásila tyto kategorie:

1. Strojírenství a doprava – obsazeno, 2 práce

2. Elektrotechnika – obsazeno, 5 prací

3. PC – obsazeno, 1 práce

4. Modely - neobsazeno

5. Fotografie a kresba - neobsazeno


V kategorii "Strojírenství a doprava“ nebylo uděleno první místo, žák Michal Kormunda ze třídy D4 získal s prací „Cyklochopper“ druhé místo.

V kategorii "Elektrotechnika" žák třídy A3 Tomáš Kosťov za práci „Pásový dopravník“ získal první místo, které v této kategorii rovněž získal žák 1. ročníku (třída E1B) Aleš Vykouk s prací „Skladový manažer“. Druhé místo obsadila dvojice T. Kosťov a P. Holický (oba A3) s „Meteorologickou stanicí“. Na třetím místě v této kategorii skončil Václav Krycner (E1B) s prací „Hlasem ovládaná místnost“.

V kategorii „PC“ nebyla udělena žádná cena.

O pořadí v soutěži technické tvořivosti rozhodovala porota ve složení Ing. Vlastimil Sekal – předseda poroty a zástupce o. p. s. Technik budoucnosti, Ing. Blanka Urbánková a Petr Svoboda. Vítězové obdrží od školy a obecně prospěšné společnosti Technik budoucnosti zajímavé a hodnotné ceny. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Zde je fotogalerie z předání cen vítězům soutěže.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 16.04.2015, Pavel Novák

Odkazy


Aktuality